Privacy- & cookiebeleid

Privacy verklaring

Deze website maakt gebruik van cookies.

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring bevat informatie over de verwerking van gegevens van de gebruiker van deze website.

Croes/Recom verzamelt de persoonlijke of bedrijfsgegevens van de gebruiker met het oog op een normale klantenrelatie. Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Croes/Recom zal deze gegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Croes/Recom kan deze gegevens voor direct marketing van haar eigen producten en diensten gebruiken tenzij u zich hiertegen verzet. Uw recht van verzet en het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren kunt u uitoefenen per brief aan Croes BVBA, Ganzenweg 9, B-3450 Geetbets of per e-mail op info@croesbvba.be

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgende bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Croes/Recom dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om deze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Aansprakelijkheid

Croes/Recom tracht de gebruiker steeds zo juist en volledig mogelijk te informeren, maar kan niet garanderen dat de op deze website voorkomende gegevens steeds juist en beschikbaar zijn. Croes/Recom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website beschikbare gegevens, tenzij deze schade te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van Croes/Recom

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechtelijk beschermde werken weergegeven op deze website mogen op geen enkele wijze verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Croes/Recom hiervoor voorafgaand en schriftelijk de reproductierechten heeft verleend.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Neem contact op met Croes in Geetbets, Vlaams-Brabant